mandag 25. april 2011

Senter for praksisrettet utdanningsforkning SEPU har evaluert LP3.Her er link til evalueringa.

Hei alle LP3-skoler!!

Som dere kanskje er kjent med, så blir alle LP-prosjektene evaluert av SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark) etter at prosjektperioden er over.
Om dere går inn på lenken nedenfor vil dere kunne finne evalueringsrapporten av LP3 med tittelen ”Vi ser ar det funker”.Denne kan lastes ned gratis. Alle skoler og kommunekoordinatorer vil få tilsendt et innbundet eksemplar av rapporten rett etter påskeJ!

Ønsker alle en riktig fin vårJ!

Med hilsen fra

Ann Margareth Aasen
Høgskolelektor
Senter for praksisrettet utdanningsforskning SEPU
Høgskolen i Hedmark
Tlf: 62517874
Mob:41648301
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/hihm.sepu

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar