mandag 25. april 2011

Senter for praksisrettet utdanningsforkning SEPU har evaluert LP3.Her er link til evalueringa.

Hei alle LP3-skoler!!

Som dere kanskje er kjent med, så blir alle LP-prosjektene evaluert av SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark) etter at prosjektperioden er over.
Om dere går inn på lenken nedenfor vil dere kunne finne evalueringsrapporten av LP3 med tittelen ”Vi ser ar det funker”.Denne kan lastes ned gratis. Alle skoler og kommunekoordinatorer vil få tilsendt et innbundet eksemplar av rapporten rett etter påskeJ!

Ønsker alle en riktig fin vårJ!

Med hilsen fra

Ann Margareth Aasen
Høgskolelektor
Senter for praksisrettet utdanningsforskning SEPU
Høgskolen i Hedmark
Tlf: 62517874
Mob:41648301
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/hihm.sepu

mandag 18. april 2011

40 skoler i Trøndelag er LP skoler, 14 delte erfaringer i Selbu, 14.04.2011.

Jeg sitter igjen med disse suksesskriteriene:

- Rektor er  motivatør- pådriver- hjelper til å holde fokus-en som bruker uttrykkene i analysemodellen med hverdagslig understreking.
Disse ordene er bla opprettholdende faktorer, tiltak som du kan lykkes med, avmytifisere observasjoner, hvordan ser det ut når målene er nådd ( glansbilde med de første små tegn til måloppnåelse ) og å bruke metakommunikasjon ( hvordan snakker vi ....)

- I en lærende organisasjon reflekteres det for å finne ut hva som ligger bak- gå bak "tallene". Ikke bare harmoni,  men komplementær dialog

- Lag en minepelplan. Hva skal vi utvikle oss på? Ståstedsanalyse ?

På min skole har vi ikke drevet med mye observasjoner av oss selv.Er det noen som har gode grep her?

onsdag 13. april 2011

LP-samling for skoler i Selbu og Stjørdal- 14.04.2011

Jeg forbereder meg til samling for LP- skoler i vår region.
Evalueringen av LP3-prosjektet er gjort på bakgrunn av en kvalitativ og en kvantitativ studie: " det viser at det funker".
En rapport jeg leser sier at det er en sterk sammenheng mellom skolens innsats i LP og resultater.
De gode resultater innenfor skolekulturen kan ha sammenheng med en tydelig og positiv skoleledelse, lojalitet til analysemodellen og velfungerende nøkkelpersoner.
Jeg har disse utsagn i bakhode når jeg drar på samling. Jeg er spent på om vi drøfter det samme i morgen.