mandag 18. april 2011

40 skoler i Trøndelag er LP skoler, 14 delte erfaringer i Selbu, 14.04.2011.

Jeg sitter igjen med disse suksesskriteriene:

- Rektor er  motivatør- pådriver- hjelper til å holde fokus-en som bruker uttrykkene i analysemodellen med hverdagslig understreking.
Disse ordene er bla opprettholdende faktorer, tiltak som du kan lykkes med, avmytifisere observasjoner, hvordan ser det ut når målene er nådd ( glansbilde med de første små tegn til måloppnåelse ) og å bruke metakommunikasjon ( hvordan snakker vi ....)

- I en lærende organisasjon reflekteres det for å finne ut hva som ligger bak- gå bak "tallene". Ikke bare harmoni,  men komplementær dialog

- Lag en minepelplan. Hva skal vi utvikle oss på? Ståstedsanalyse ?

På min skole har vi ikke drevet med mye observasjoner av oss selv.Er det noen som har gode grep her?

1 kommentar: