tirsdag 31. mai 2011

Har noen erfaringer og tips i forhold til skolevandring?

Jeg har blitt interessert i skolevandring, walk your school…
Utg.pkt: foredrag av Pål Riis fra Ullern videregående skole noen år tilbake.
Jeg har lest hans bok ”Coaching i skolen” og ble også interessert i masteroppgaven til Anders Lehn: ”Skolevandring – en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor.”
Etter medarbeidersamtaler kommer det fram at kolleger ønsker å  bli settog å få respons.
Jeg har også tenkt på at hele lederteamet skoleres sammen på dette slik at det blir et kollektivt ansvar.
Med økende bruk av digitale verktøy, har jeg begynt litt med digital skolevandring som Anders Lehn kaller det. Jeg føler dette er vellykket, jeg får både innsyn og dokumentasjon på bla arbeidsplaner og underveisvurdering  og kan gi tilbakemelding og kan bli en reell   ” sparringpartner ” for mine medarbeidere?
Jeg tenker på å utarbeide skjema for avtale på observasjon og hvordan det skal følges opp med dialog/refleksjon.
Jeg ønsker  å knytte arbeidet opp mot bruk av LP. Systemanalysen inneholder observasjoner.
Jeg har drøftet det med teamlederne og resten av personalet og fått god respons .Jeg tenker først å få noen frivillige til å stille opp tidlig fra høsten.

2 kommentarer:

  1. Spennende!
    Vi har skolevandring og LP-modellen som satsingsområder til høsten. Vi bruker og masteroppgaven til Anders Lehn som veiledning og utgangspunkt. Når det gjeler LP-modellen er vi i startgropa på kommunenivå.

    SvarSlett
  2. Skolevandring er lurt! Jeg har "vandret" i to perioder i år. Begynte forrige skoleår. Jeg har både teori, skjema og erfaringer jeg kan dele med deg :) Vi snakkes i neste uke - dette egner seg for muntlig overlevering!

    SvarSlett